Socjomatka
NEKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 9442268773

Rączna 624
32-060 Liszki
Polska


Adres e-mail: alicja@socjomatka.pl
Numer telefonu: 517189080

Podmiot wpisany do REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW pod numerem 0000854069 przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. Wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 zł.


Dostępne formy płatności

Płatność on-line (za pośrednictwem Autopay S.A.)